TIP BÓNG ĐÁ

HIÊN TẠI CHƯA LÊN KÈO, VUI LÒNG NHẬN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY
Ngày
Kèo
Nhận định
Loại Tip
Kết quả
21/10/2021
Tip Xuống Xác 95% W
Chưa cập nhật
14/10/2021
Tip Xuống Xác 95% W
Thắng
07/10/2021
Tip Xuống Xác 95% W
Thua
01/10/2021
Tip Xuống Xác 95% W
Thua